Κωνσταντίνος Ντάλιος

Πρόεδρος του Πολιτικού Συνασπισμού “Ελληνισμός”