ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΔΡΥΘΗΚΕ από το ΛΕΥΚΟ και ανήκει τώρα στον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ>, που Νομιμοποιείται σύμφωνα με το Γενικό Πρωτόκολλο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου 974/28/1/2020. Ελλάδα – Αθήνα – Κλεισθένους 277 Αγία Παρασκευή   τηλ. 6934888831

 ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ επί της Κλεισθένους 277 στο Γέρακα Αττικής..                                       Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΛΕΥΚΟ, δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.     ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.

Η έννοια της ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι πολλαπλή και συνυφασμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία προστατεύονται και από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ που είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά αγαθά και Συνταγματικό δικαίωμα για κάθε Έλληνα πολίτη, εκτός του ότι προστατεύεται από το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και το Διασυνοριακό Δίκαιο γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης όχι μόνο από τους κερδοσκόπους που την εμπορεύονται, αλλά και από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις που με Αντισυνταγματικούς νόμους της καταλογίζουν φορολογικά βάρη και ουσιαστικά την υποβαθμίζουν.  Αντί οι Ελληνικές Κυβερνήσεις να φορολογούν το εισόδημα κατά παράνομο και παράδοξο λόγο φορολογούν την κινητή και ακίνητη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Αυτή η πράξη είναι χειρότερη από κλοπή διότι μπορεί να χαρακτηριστεί ληστεία εφ όσον επιβαρύνεται η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με την απειλή του νόμου. Oι ιδιοκτήτες πολλές φορές ανάλογα με την οικονομική κρίση της αγοράς και την δική τους οικονομική δυσπραγία,γίνονται θύματα αισχροκέρδειας υποθηκεύοντας την περιουσία τους σε τοκογλύφους και σε τράπεζες.  Δυστυχώς έχει παρανοηθεί από πολλούς η έννοια της ελεύθερης οικονομίας και αγοράς. Την εκλαμβάνουν όπως τους υπαγορεύει το οικονομικό τους συμφέρον και διαμορφώνουν οι ίδιοι τις τιμές πώλησης όσο θέλουν χωρίς κανένα όριο. Η Ελεύθερη οικονομία και αγορά διέπεται από κανόνες και διασφαλίζεται από νόμους που δεν επιτρέπουν την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια. Η αισχροκέρδεια σύμφωνα με τον 405 του ποινικού κώδικα είναι και σοβαρό αδίκημα. Η ΕΝΩΣΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας συνεργάζεται και ασκεί πίεση με ολοκληρωμένες προτάσεις στην εκάστοτε Κυβέρνηση για τα δίκαια της Κοινωνίας των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.
Η ΕΝΩΣΗ διαπιστώνοντας ότι η άναρχη ελεύθερη αγορά σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε όριο και είναι ανεξέλεγκτη, αποφάσισε να παρέμβει ώστε να οργανώνει και να συντονίζει δραστηριότητες που οι ίδιοι οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ θα αντιστέκονται, και θα προστατεύονται αποτελεσματικά από την αισχροκέρδεια, την ασυδοσία και τους παράνομους νόμους που λυμαίνονται την περιουσία τους σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα και τους διεθνείς νόμους. Η ΕΝΩΣΗ έχει δικαίωμα να προσφεύγει για λογαριασμό των μελών της στα ποινικά και αστικά Δικαστήρια.Δημιουργεί επιτροπές από έμπειρους συνεργάτες και εξειδικευμένους επιστήμονες ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα της κινητής και ακίνητης ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. Η εγγραφή των μελών είναι Δωρεάν. Εάν Η ΕΝΩΣΗ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα μέλη της, τότε θα λαμβάνει κάποιο ποσόν που θα συμφωνείται εγγράφως ως οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την περίπτωση ώστε να καλύπτει τα διάφορα έξοδα.

α) Σκοπός της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ είναι , να ΕΝΩΣΕΙ τους ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ώστε να αποκτήσουν δύναμη κοινωνική και πολιτική για να προστατεύουν και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους ΠΟΛΙΤΕΣ,η υπεύθυνη φωνή των οποίων πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και τΙς Κυβερνήσεις, να αναπτύσσει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις δημοκρατικές έννοιες της ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων θα σχεδιάζεται η διοργάνωση των αναγκαίων εκδηλώσεων και σεμιναρίων ενημέρωσης, η λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η σύνταξη και κυκλοφορία σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς της εντύπων, η υποβολή προσφορών για την ανάληψη, εκτέλεση, η παρακολούθηση, σύνδεση. σύμπραξη και συμμετοχή σε έργα και προγράμματα παροχής αναπτυξιακής, βοήθειας η άλλα παρόμοια έργα και δράσεις, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς. Κοινοτικούς διεθνείς πόρους και χορηγίες.  Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών της η ΕΝΩΣΗ δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς της, δεδομένου ότι θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού σκοπού της. Η ΕΝΩΣΗ δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΛΕΥΚΟ, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων  διακηρύξεων Αναθετόντων φορέων με απόφαση της χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευσή.

(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και τις Κυβερνήσεις, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.

(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζόμενους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της οικουμένης.

(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων που εξασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ στις δημοκρατικές διαδικασίες και οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.

(ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά, εθνικά και διεθνή  θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.

(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν την Ελλάδα και τις άλλες χώρες, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ. Να συμμετάσχει στις εκλογές διεκδικώντας την εκπροσώπησή της στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΜΕΛΗ.

Μέλος  της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  μπορεί να γίνει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου και κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει με αγορά κάποιο ακίνητο, το οποίο αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.

Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ..

Παύουν να είναι μέλη του:

–Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.

— Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

 

ΠΟΡΟΙ. Πόροι της ΕΝΩΣΗΣ είναι:

(α) Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ     που είναι 200 ευρώ. 

(β) Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΜΕΛΩΝ με όποιο συμβολικό ποσόν θέλει να ενισχύσει το μέλος.

(γ)  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

(δ) ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ Η ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ.ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

(ε) Η ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΙΣΘΩΝΕΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ Η ΘΑ ΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.

Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Η ΕΝΩΣΗ διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.  Η θητεία των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Διεθνή Κοινωνικοπολιτικό οργανισμό ΛΕΥΚΟ αξιολογώντας τις προσωπικότητες που προτείνονται από τον Πρόεδρό του ΛΕΥΚΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.

Η διαχείρηση γίνεται από τον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ>

(β) Όλα τα έσοδα κατατίθένται σε τραπεζικό λογαριασμό που διαχειρίζεται ο πρόεδρος του ,<ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ> Ντάλιος Κωνσταντίνος..

(γ) Όλα τα στελέχη μέλη της ΕΝΩΣΗΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από την  ΕΝΩΣΗ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                –

Τα Κινήματα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, είναι η ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή πολιτική δράση των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων πολιτών που εκφράζει όλα τα κοινωνικά κινήματα και τις Ενώσεις πολιτών. Δημιουργήθηκε και νομιμοποιείται ως νομική πολιτική προσωπικότητα πολιτικό εκλογικό...

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ Κλεισθένους 277 Γέρακας τηλ. 6934888831. Νομική προσωπικότητα Εισαγγελία Αρείου Πάγου Γεν. Πρωτ.974/28/1/20. O KOIΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ> Eπιδιώκοντας να εκφράσει τους νέους της...

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ KAΘΕ EKΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ KAΘΕ EKΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                               Το ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ της εκλογικής περιφέρειας ___________________ δημιουργήθηκε και νομιμοποιείται ως νομική προσωπικότητα από τον πολιτικό συνασπισμό...

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΥ

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ> ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ <ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ>....

Άρθρα και Νέα

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ.                                                                                                         . Δυσοίωνες προβλέψεις για την ύφεση στην Ελλάδα ... www.ant1news.gr › watch ›...

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ (αυτό το κείμενο γράφτηκε το 2015 και είναι επίκαιρο και σήμερα.) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Ελληνίδες...

ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Μία λαϊκή ρήση λέει.. ( άνοιξε τα μάτια σου να ξεστραβωθείς ή διάβασε να μορφωθείς για να προκόψεις.) Αλήθεια τι φταίει που εμείς σαν λαός αποτύχαμε. Η χώρα μας χρεωκόπησε και οι πολίτες στην πλειοψηφία τους υποφέρουν. Μία άλλη...

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ

Το  ΛΕΥΚΟ.  είναι ο μόνος κοινωνικοπολιτικός  φορέας  της παγκόσμιας  ιστορίας που ανήκει αποκλειστικά και  μόνο  στους πολίτες της Χώρας του, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.906, επίσημο κρατικό έγγραφο και το καταστατικό του και εκπροσωπεί νομίμως Κοινωνικές Ομάδες Ελλήνων...

Κατηγορίες

Ενισχύστε την Προσπάθεια

Ποσό
 EUR